Zabezpieczenie makiety akustycznej

Numer zamówienia
Status
zamknięte

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę, obudowy zabezpieczającej makietę akustyczną sali koncertowej przyszłej siedziby Zamawiającego oraz jej montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z Projektem Wykonawczym autorstwa Pracowni Macieja Siudy. W szczególności zamówienie obejmuje: 

  • Wymianę istniejącej zewnętrznej konstrukcji drewnianej na konstrukcję stalową o mniejszych wymiarach. W linii podziału makiety, czyli w osi wzdłużnej Sali widowiskowej należy zamontować przeszklenie mocowane za pomocą ramy ze stalowych kątowników.  
  • Zainstalowanie blendy w dolnej części frontowej szyby od wewnętrznej strony przesłaniającej przestrzeń poza salą koncertową.  
  • Oszalowanie zewnętrznych ścian makiety poszyciem ze sklejki.  
  • Instalację w obrębie makiety oświetlenie LED zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Opracowanie optymalnego sposobu oświetlenia makiety zostanie opracowane w porozumieniu z Zamawiającym na drodze prób na modelu.  
  • Dokładne zabezpieczenie, transport makiety do wskazanego przez Zamawiającego magazynu 
  • Spełnienia wszystkich postanowień Umowy stanowiącej załącznik do Zapytania 

Dokumenty do pobrania

  • Podpisał/a: Wioleta Żochowska
  • Opublikował/a: Nina Dobaczewska
  • Dokument z dnia: 13/08/2020
  • Publikacja dnia: 16/11/2020
Dokument oglądany: razy

Rejestr zmian