Postępowania PZP

Opublikowano Nazwa postępowania
28.12.2022
Świadczenie usług ubezpieczeniowych dla Sinfonia Varsovia w podziale na II części: część I – ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu i część II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Inwestora
Numer
ZP/TP/9/2022
Status
w toku
18.11.2022
USŁUGI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA ZADANIA PN. „Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia” (część A)
Numer
ZP/PN/7/2022
Status
w toku
10.11.2022
Plan Postępowań na 2022 rok – zmiana 10.11.2022
Numer
Status
w toku
30.09.2022
Plan Postępowań na 2022 rok – zmiana 30.09.2022
Numer
Status
w toku
02.09.2022
Obsługa podróży zagranicznej dla projektu: „Interakcje-Integracje” w zakresie programu „Kultura” Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.
Numer
ZP/TP/8/2022
Status
w toku
12.08.2022
Obsługa podróży zagranicznej dla projektu: „Interakcje-Integracje” w zakresie programu „Kultura” Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.
Numer
ZP/TP/5/2022
Status
zamknięte
20.06.2022
„Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia” (część A)
Numer
ZP/PO/6/2022
Status
w toku
15.06.2022
Plan Postępowań na 2022 rok – zmiana 15.06.2022
Numer
Status
w toku
28.04.2022
Świadczenie opieki medycznej dla pracowników Sinfonia Varsovia
Numer
ZP/TP/4/2022
Status
zamknięte
13.04.2022
Rozbiórka niepodlegających adaptacji obiektów budowlanych na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia
Numer
ZP/TP/3/2022
Status
zamknięte
13.04.2022
Plan postępowań na 2022 rok – zmiana 13.04.2022
Numer
Status
w toku
11.03.2022
Usługi ochrony osób i mienia oraz obsługa systemu zabezpieczenia technicznego na terenie siedziby Sinfonii Varsovii
Numer
Status
zamknięte
18.02.2022
Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych dotyczących usług Inżyniera Kontraktu
Numer
Status
zamknięte
17.02.2022
Plan postępowań na 2022 rok
Numer
Status
w toku