Archiwum

W nowym serwisie BIP Sinfonii Varsovii archiwalne ogłoszenia z kategorii zamówień publicznych będą dostępne od 2020 roku. Ogłoszenia z lat poprzednich dostępne są na stronie bip.sinfoniavarsovia.org.

Opublikowano Nazwa postępowania
07.04.2023
Ubezpieczenie Sinfonii Varsovii w okresie 24 miesięcy od zawarcia umowy – postępowanie unieważnione
Numer
ZP/TP/1/2023
Status
zamknięte
18.11.2022
USŁUGI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA ZADANIA PN. „Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia” (część A)
Numer
ZP/PN/7/2022
Status
zamknięte
10.11.2022
Plan Postępowań na 2022 rok – zmiana 10.11.2022
Numer
Status
zamknięte
30.09.2022
Plan Postępowań na 2022 rok – zmiana 30.09.2022
Numer
Status
zamknięte
02.09.2022
Obsługa podróży zagranicznej dla projektu: „Interakcje-Integracje” w zakresie programu „Kultura” Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.
Numer
ZP/TP/8/2022
Status
zamknięte
12.08.2022
Obsługa podróży zagranicznej dla projektu: „Interakcje-Integracje” w zakresie programu „Kultura” Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.
Numer
ZP/TP/5/2022
Status
zamknięte
20.06.2022
„Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia” (część A)
Numer
ZP/PO/6/2022
Status
zamknięte
15.06.2022
Plan Postępowań na 2022 rok – zmiana 15.06.2022
Numer
Status
zamknięte
28.04.2022
Świadczenie opieki medycznej dla pracowników Sinfonia Varsovia
Numer
ZP/TP/4/2022
Status
zamknięte
27.04.2022
Obsługa prób i koncertów w Pawilonie Koncertowym w ramach zadania pn. Projekt rewitalizacyjny: „Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu 2022”.
Numer
04/ZR/2022
Status
zamknięte
13.04.2022
Rozbiórka niepodlegających adaptacji obiektów budowlanych na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia
Numer
ZP/TP/3/2022
Status
zamknięte
13.04.2022
Plan postępowań na 2022 rok – zmiana 13.04.2022
Numer
Status
zamknięte
11.03.2022
Usługi ochrony osób i mienia oraz obsługa systemu zabezpieczenia technicznego na terenie siedziby Sinfonii Varsovii
Numer
Status
zamknięte
18.02.2022
Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych dotyczących usług Inżyniera Kontraktu
Numer
Status
zamknięte
17.02.2022
Plan postępowań na 2022 rok
Numer
Status
zamknięte
08.02.2022
Sukcesywna dostawa tonerów, tuszy i innych materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Sinfonii Varsovii
Numer
Status
zamknięte
04.02.2022
Dostawa artykułów biurowych i środków higienicznych na potrzeby Sinfonii Varsovii
Numer
Status
zamknięte
28.12.2021
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonii Varsovii (część A)
Numer
Status
zamknięte
10.12.2021
Obsługa prawna zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonii Varsovii” (część A)
Numer
Status
zamknięte
24.11.2021
Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej oraz dostępu do internetu dla Sinfonii Varsovii
Numer
Status
zamknięte