Organizacja i przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Sinfonia Varsovia jest instytucją kultury m. st. Warszawy. W zakres jej działalności wchodzą:

 1. Prezentacja i upowszechnianie światowego dorobku muzycznego, krzewienie współczesnej twórczości muzycznej oraz dążenie do osiągnięcia najwyższego poziomu działalności artystycznej;
 2. Edukacja muzyczna, likwidowanie barier dostępu do sztuki różnych grup społecznych, zwiększanie i pogłębianie uczestnictwa w kulturze oraz pobudzanie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców Warszawy i Polski;
 3. Tworzenie warunków sprzyjających twórczości i rozwojowi talentów muzycznych, współpraca z twórcami, wykonawcami oraz innymi specjalistami przy realizacji zadań statutowych;
 4. Prowadzenie innej działalności polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Struktura organizacyjna

 1. Instytucją zarządza Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.
 2. Dyrektor kieruje Instytucją przy pomocy:
  1. Zastępców Dyrektor
  2. Głównego Księgowego
  3. Kierowników komórek organizacyjnych:
   • Impresariatu
   • Działu Organizacyjno-Administracyjnego
   • Działu Marketingu
   • Działu Edukacji
   • Działu Inwestycyjno-Eksploatacyjnego
   • Kadr
   • Działu Finansowo-Księgowego
   • Sekretariatu
   • Inspektorów orkiestry
 3. Organem opiniodawczym i doradczo-konsultacyjnym Dyrektora jest Rada Artystyczno-Programowa przy Orkiestrze. Rada Artystyczno-Programowa działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Dyrektora.

____

 • Podpisał/a: Nina Dobaczewska
 • Opublikował/a: lukasz_g
 • Dokument z dnia: 12/03/2020
 • Publikacja dnia: 21/12/2021
Dokument oglądany: razy

Rejestr zmian

aktualizacja danych
06.04.2020 22:17