Organizacja i przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Sinfonia Varsovia jest instytucją kultury m. st. Warszawy. W zakres jej działalności wchodzą:

 1. Prezentacja i upowszechnianie światowego dorobku muzycznego, krzewienie współczesnej twórczości muzycznej oraz dążenie do osiągnięcia najwyższego poziomu działalności artystycznej;
 2. Edukacja muzyczna, likwidowanie barier dostępu do sztuki różnych grup społecznych, zwiększanie i pogłębianie uczestnictwa w kulturze oraz pobudzanie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców Warszawy i Polski;
 3. Tworzenie warunków sprzyjających twórczości i rozwojowi talentów muzycznych, współpraca z twórcami, wykonawcami oraz innymi specjalistami przy realizacji zadań statutowych;
 4. Prowadzenie innej działalności polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Struktura organizacyjna

 1. Instytucją zarządza Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.
 2. Dyrektor kieruje Instytucją przy pomocy:

  a) Zastępców Dyrektora
  b) Głównego Księgowego
  c) Kierowników komórek organizacyjnych:

  – Impresariatu
  – Działu Organizacyjno-Administracyjnego
  – Działu Marketingu
  – Działu Edukacji
  – Działu Inwestycyjno-Eksploatacyjnego
  – Kadr
  – Działu Finansowo-Księgowego
  – Sekretariatu
  – Inspektorów orkiestry

 3. Organem opiniodawczym i doradczo-konsultacyjnym Dyrektora jest Rada Artystyczno-Programowa przy Orkiestrze. Rada Artystyczno-Programowa działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Dyrektora.

____

 • Podpisał/a: Nina Dobaczewska
 • Opublikował/a: Nina Dobaczewska
 • Dokument z dnia: 12/03/2020
 • Publikacja dnia: 09/07/2020
Dokument oglądany: razy

Rejestr zmian

aktualizacja danych
06.04.2020 22:17