Obsługa prób i koncertów w Pawilonie Koncertowym w ramach zadania pn. Projekt rewitalizacyjny: „Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu 2021”

Numer zamówienia
Status
zamknięte

W zw. z art. 37a-37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Ofertę należy złożyć w oryginale do dnia 18 czerwca 2021 r. do godz. 12.00, w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO: Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272, 03-849 Warszawa – sekretariat.

Dokumenty do pobrania

  • Podpisał/a: Nina Dobaczewska
  • Opublikował/a: Zofia Ledzion
  • Dokument z dnia: 10/06/2021
  • Publikacja dnia: 27/04/2022
Dokument oglądany: razy

Rejestr zmian