Obsługa prób i koncertów w Pawilonie Koncertowym w ramach zadania pn. Projekt rewitalizacyjny: „Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu 2022”.

Numer zamówienia
04/ZR/2022
Status
zamknięte

Art. 37a-37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w zw. z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11-09-2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Ofertę należy złożyć w oryginale w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO: Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272, 03-849 Warszawa – sekretariat lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@sinfoniavarsovia.org do dnia 6 maja 2022 r. do godz. 12.00.

  • Podpisał/a: Zofia Ledzion
  • Opublikował/a: Zofia Ledzion
  • Dokument z dnia: 27/04/2022
  • Publikacja dnia: 17/03/2023
Dokument oglądany: razy

Rejestr zmian