Obsługa prób i koncertów w pawilonie koncertowym w ramach zadania pn. Projekt rewitalizacyjny: „Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu 2020”

Numer zamówienia
Status
zamknięte

Zamówienie udzielane jest na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 37a-37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Ofertę należy złożyć w oryginale do dnia 3 lipca 2020 r. do godz. 12.00, w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO: Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272, 03-849 Warszawa – sekretariat (pokój nr 107).

  • Podpisał/a: Nina Dobaczewska
  • Opublikował/a: Nina Dobaczewska
  • Dokument z dnia: 06/07/2020
  • Publikacja dnia: 16/11/2020
Dokument oglądany: razy

Rejestr zmian