Kompleksowa organizacja i obsługa prób i koncertów w namiocie koncertowym, w ramach Imprezy „Szalone Dni Muzyki 2023 – Oda do nocy”

Numer zamówienia
Status
zamknięte

Podstawa prawna:
Na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) w zw. z art. 37a-37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)

Ofertę należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego: Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272, 03-849 Warszawa – sekretariat lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@sinfoniavarsovia.org w terminie do dnia 27.06.2023 do godziny 12:00.

  • Podpisał/a: Zofia Ledzion
  • Opublikował/a: Zofia Ledzion
  • Dokument z dnia: 16/06/2023
  • Publikacja dnia: 09/10/2023
Dokument oglądany: razy

Rejestr zmian