bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Struktura własnościowa i majątek orkiestry

Sinfonia Varsovia - samorządowa instytucja kultury - jest finansowana ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.


Sinfonia Varsovia gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Mienie Sinfonii Varsovii służy wyłącznie wykonywaniu jej zadań statutowych.
Podstawą gospodarki finansowej Sinfonii Varsovii jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora Naczelnego, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.


Przychodami Sinfonii Varsovii są:
1) wpływy z prowadzonej działalności,
2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
3) dotacje z budżetu,
4) środki otrzymane od osób prawnych i fizycznych,
5) środki uzyskane z innych źródeł


Majątek Sinfonii Varsovii stanowią:

A. Wartości niematerialne i prawne

B. Środki trwałe:

1. Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) , w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)
2. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)Opublikował: Janusz Czyżewski
Publikacja dnia: 23.12.2019
Podpisał: Janusz Czyżewski
Dokument z dnia: 23.12.2019
Dokument oglądany razy: 6 672