bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Struktura organizacyjna

Ogólne zasady zarządzania:

 1. Instytucją zarządza Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.
 2. Dyrektor kieruje Instytucją przy pomocy:
   a) Zastępców Dyrektora
   b) Głównego Księgowego
   c) Kierowników komórek organizacyjnych:

   - Impresariatu
   - Działu Organizacyjno-Administracyjnego
   - Działu Marketingu
   - Działu Edukacji
   - Działu Inwestycyjno-Eksploatacyjnego
   - Kadr
   - Działu Finansowo-Księgowego
   - Sekretariatu
   - Inspektorów orkiestry

 3. Organem opiniodawczym i doradczo-konsultacyjnym Dyrektora jest Rada Artystyczno-Programowa przy Orkiestrze. Rada Artystyczno-Programowa działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Dyrketora.

 4. Regulamin pracyOpublikował: Janusz Czyżewski
Publikacja dnia: 24.03.2017
Podpisał: Inga Szczerbińska
Dokument z dnia: 01.12.2009
Dokument oglądany razy: 9 057