bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny

Sinfonia Varsovia to centrum muzyki zbudowane na przekonaniu, że muzyka jest najbardziej uniwersalną dziedziną sztuki, dającą człowiekowi niezwykłe przeżycia emocjonalne i estetyczne. Sercem instytucji jest orkiestra Sinfonia Varsovia, której tożsamość, międzynarodowy prestiż i wysoki poziom artystyczny są kapitałem i podstawą działalności.

Sinfonia Varsovia ułatwia dostęp do kultury, edukuje i zachęca do współtworzenia. Stwarza przestrzeń i warunki do działania dla miłośników muzyki, osób poszukujących estetycznych doznań, chcących się rozwijać, tworzyć, współdziałać lub odpoczywać w miłym i bezpiecznym otoczeniu.

Będąc instytucją o zasięgu międzynarodowym, Sinfonia Varsovia dba również o lokalną tożsamość i tradycję. Włączając się w proces rewitalizacji Pragi współdziała z innymi podmiotami na rzecz aktywizacji wykluczonych i przeciwdziałania podziałom społecznym.

Sinfonia Varsovia, jest samorządową instytucją artystyczną Miasta Stołecznego Warszawy posiadającą osobowość prawną.

Sinfonia Varsovia jest zarejestrowana od dnia 2 stycznia 2008 r. w Rejestrze Instytucji Kultury pod numerem RIA/ 2/08, prowadzonym przez Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Rejestr instytucji kultury prowadzony jest na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012, poz. 189).

Rodzaj działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności:

• (PKD 2007) - 9001 Z działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
• (PKD 2004) - 9231 C działalność filharmonii, orkiestr, chórów


Podstawy prawne działania Sinfonii Varsovii regulują:

• Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r., poz. 406).
• Ustawo o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.(jednolity tekst Dz.U. z 2013r., poz. 330)
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy
• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)
• Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U.
z 2002 r., Nr 41, poz.361 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy

• Statut Sinfonii Varsovii
• Zarządzenia Dyrektora
• Decyzje DyrektoraOpublikował: Janusz Czyżewski
Publikacja dnia: 23.12.2019
Podpisał: Janusz Czyżewski
Dokument z dnia: 23.12.2019
Dokument oglądany razy: 6 827