bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obsługa prób i koncertów w pawilonie koncertowym w ramach projektu „Lato w Sinfonii Varsovii – 2019”

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Zamówienie udzielane jest na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 37a-37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Dodane:06-05-2019 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Dodane:21-03-2019 r.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na obsługę prób i koncertów w Pawilonie Koncertowym w ramach projektu „Lato w Sinfonii Varsovii – 2019”

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zmówienia
Załącznik nr 2 - harmonogram ramowy prób i koncertów
Załącznik nr 3 - formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - formularz ofertowy (do edycji)
Załącznik nr 4 - istotne postanowienia umowy

Opublikował: Administrator
Publikacja dnia: 21.03.2019 11:09
Dokument oglądany razy: 174
Nie podlega Ustawie