bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

kompleksowa obsługa prób i koncertów w ramach imprezy „Szalone Dni Muzyki 2018 – w stronę nowego świata”

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Zamówienie udzielane jest na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 37a-37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Dodane: 20-07-2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Dodane: 12-06-2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na kompleksową obsługę prób i koncertów w ramach imprezy „Szalone Dni Muzyki 2018 – w stronę nowego świata”


Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)
Załącznik nr 2 - Specyfikacje techniczne (pdf)
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy (w trybie do edycji)
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy (pdf)
Załącznik nr 5 - Foto (pdf)

Składanie ofert:

  1. Ofertę należy złożyć w oryginale do dnia 20 czerwca 2018 r. do godz. 12.00 w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO: Orkiestra Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272, 03-849 Warszawa – sekretariat (pokój nr 107).
  2. Oferty wysłane pocztą lub kurierem muszą dotrzeć do ZAMAWIAJĄCEGO przed upływem terminu określonego w pkt 1.
  3. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Opublikował: Administrator
Publikacja dnia: 12.06.2018 14:51
Dokument oglądany razy: 250
Nie podlega Ustawie