bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obsługa prób i koncertów w pawilonie koncertowym w ramach projektu „Lato w Sinfonii Varsovii

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 Zamówienie udzielane jest na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 37a-37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Dodane: 26-04-2018

Informacja o udzieleniu zamówienia

Dodane:05-04-2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na obsługę prób i koncertów w pawilonie koncertowym w ramach projektu „Lato w Sinfonii Varsovii”
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Specyfikacje techniczne
Załącznik nr 3 - Harmonogram ramowy prób i koncertów
Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy (do edycji)
Załącznik nr 5 - Istotne postanowienia umowy

Opublikował: Administrator
Publikacja dnia: 05.04.2018 15:33
Dokument oglądany razy: 356
Nie podlega Ustawie