bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przebudowa budynków nr 4a i 4b na terenie przy ul. Grochowskiej 272 w Warszawie na potrzeby sali wykładowej ćwiczeń i prób wraz z zapleczem

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Zakres prac obejmuje:
- roboty rozbiórkowe ścian murowanych, stropów prefabrykowanych auli, schodów widowni, ścianek działowych, kominów murowanych, demontaż instalacji gazowej;
- dostosowanie budynku 4a i 4b na potrzeby sali wykładowej, sali ćwiczeń i prób dla orkiestry, w tym roboty ogólnobudowlane, wymiana instalacji elektrycznych,
- roboty instalacji sanitarnych: wod-kan, co, ct i wentylacji mechanicznej.
Wskazane w projektach nazwy własne należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Jako równoważne będą traktowane materiały o parametrach technicznych nie gorszych niż podane przez zamawiającego i spełniające wymagania określone w przedmiocie zamówienia.

komplet dokumentów do pobrania: SIWZ

Opublikował: Janusz Czyżewski
Publikacja dnia: 15.12.2010 09:05
Dokument oglądany razy: 1098
Podlega Ustawie