bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

obsługa prób i koncertów w pawilonie koncertowym w ramach zadania pn. Projekt rewitalizacyjny: „Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu 2020”

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Zamówienie udzielane jest na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 37a-37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na obsługę prób i koncertów w pawilonie koncertowym w ramach zadania pn. Projekt rewitalizacyjny: „Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu 2020”

Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SVSM 2020
Załącznik nr 2 – harmonogram ramowy prób i koncertów SVSM 2020
Załącznik nr 3 – formularz ofertowy SVSM 2020 (do edycji)
Załącznik nr 4 – istotne postanowienia umowy SVSM 2020
Załącznik nr 5 – klauzula informacyjna Zamawiającego (RODO)


Ofertę należy złożyć w oryginale do dnia 3 lipca 2020 r. do godz. 12.00, w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO: Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272, 03-849 Warszawa – sekretariat (pokój nr 107).

Zawiadomienie o wyborze oferty SVSM 2020

Opublikował: Janusz Czyżewski
Publikacja dnia: 25.06.2020 15:50
Dokument oglądany razy: 123
Nie podlega Ustawie