bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.05.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktywowanie linków do dokumentów źródłowych

Ewidencje i rejestry

Rejestry, ewidencje i archiwa.

Orkiestra Sinfonia Varsovia udostępnia dane z prowadzonych przez siebie rejestrów, ewidencji, zbiorów i archiwów na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r.o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198, ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Prowadzone rejestry:

 • Rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej
 • Rejestr pracowników
 • Rejestr spraw sądowych
 • Rejestr wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Rejestr umów zawartych w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • Rejestr zarządzeń i decyzji 
 • Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Orkiestra Sinfonia Varsovia
  1. Zbiór danych osobowych przedstawicieli mediów z którymi współpracuje Orkiestra Sinfonia Varsovia.
  2. Zbiór danych osobowych osób biorących udział w Akademii Sinfonia Varsovia.
  3. Zbiór danych kontaktowych osób współpracujących z Orkiestra Sinfonia Varsovia.
  4. Zbiór danych osobowych newsletter.
  5. Zbiór danych osobowych zawarty w książce korespondencji wychodzącej.

Sposoby udostępniania informacji publicznej:

Na stronie BIP Orkiestry Sinfonia Varsovia udostępnione zostały informacje publiczne podlegające udostępnieniu w tej formie.

Informacje o sprawach publicznych nie udostępnione na tej stronie są dostępne w trybie i na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.Opublikował: Janusz Czyżewski
Publikacja dnia: 31.05.2016
Podpisał: Janusz Czyżewski
Dokument z dnia: 31.05.2016
Dokument oglądany razy: 5 063