bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.11.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana statusu

Status prawny

Orkiestra Sinfonia Varsovia jest samorządową instytucją kultury Miasta Stołecznego Warszawy, powołaną Uchwałą Nr XXXVIII/995/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r., osoba prawna wpisana z dn. 25 października 2012 pod numerem RIA 2/2008 do Rejestru Instytucji Artystycznych (RIA) prowadzonego przez Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy.

Rodzaj działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności:

  • (PKD 2007) - 9001 Z działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
  • (PKD 2004) - 9231 C działalność filharmonii, orkiestr, chórów

Podstawy prawne działania Orkiestry regulują:

  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)
  • Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r., Nr 41, poz.361 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy
  • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy
  • Statut Orkiestry Sinfonia Varsovia
  • Zarządzenia Dyrektora Naczelnego
  • Decyzje Dyrektora Naczelnego


Uchwała Nr XXXVIII/995/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r.Opublikował: Janusz Czyżewski
Publikacja dnia: 21.11.2012
Podpisał: Inga Szczerbińska
Dokument z dnia: 22.01.2011
Dokument oglądany razy: 4 099