bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.10.2008, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: korekta

Ewidencje i rejestry

Rejestry, ewidencje i archiwa.

Orkiestra Sinfonia Varsovia udostępnia dane z prowadzonych przez siebie rejestrów, ewidencji, zbiorów i archiwów na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001r.o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198, ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Prowadzone rejestry:

  • Rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej
  • Rejestr pracowników
  • Rejestr spraw sądowych
  • Rejestr wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  • Rejestr umów zawartych w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
  • Rejestr zamówień do 14.000 EURO

Sposoby udostępniania informacji publicznej:

Na stronie BIP Orkiestry Sinfonia Varsovia udostępnione zostały informacje publiczne podlegające udostępnieniu w tej formie.

Informacje o sprawach publicznych nie udostępnione na tej stronie są dostępne w trybie i na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.Opublikował: Inga Szczerbińska
Publikacja dnia: 20.10.2008
Podpisał: Janusz Czyżewski
Dokument z dnia: 18.10.2008
Dokument oglądany razy: 1 171