bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.10.2008, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: korekta

Status prawny

Orkiestra Sinfonia Varsovia jest samorządową instytucją kultury Miasta Stołecznego Warszawy, powołaną Uchwałą Nr XX/694/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2007 r., osoba prawna wpisana z dn. 2 stycznia 2008 pod numerem RIA 2/2008 do Rejestru Instytucji Artystycznych (RIA) prowadzonego przez Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy.

Rodzaj działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności:

  • (PKD 2007) - 9001 Z działalność związana z wystawianiem przestawień artystycznych
  • (PKD 2004) - 9231 C działalność filharmonii, orkiestr, chórów

Podstawy prawne działania Orkiestry regulują:

  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)
  • Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148) i przepisy wykonawcze do tej ustawy
  • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15 poz. 148) i przepisy wykonawcze do tej ustawy
  • Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r., Nr 21, poz.124 z późn.zmianami)
  • Statut Orkiestry Sinfonia Varsovia
  • Zarządzenia Dyrektora Naczelnego

Pliki do pobrania:

Statut

Uchwała Nr XX/694/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 grudnia 2007 r.Opublikował: Janusz Czyżewski
Publikacja dnia: 18.10.2008
Podpisał: Janusz Czyżewski
Dokument z dnia: 18.10.2008
Dokument oglądany razy: 1 208