bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

kompleksowa obsługa prób i koncertów w ramach imprezy „Szalone Dni Muzyki 2019 - kartki z podróży”

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 Zamówienie udzielane jest na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 37a-37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Dodane: 28-06-2019 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Dodane: 24-05-2019 r.

Pytania i odpowiedzi


Dodane: 20-05-2019 r.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na kompleksową obsługę prób i koncertów w ramach imprezy „Szalone Dni Muzyki 2019 – kartki podróży”

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (w trybie do edycji)

Załącznik nr 3 - Harmonogram ramowy prób i koncertów (pdf)

Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy (pdf)

Załącznik nr 5 - Foto (pdf)

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w oryginale do dnia 28 maja 2019 r. do godz. 12.00 w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO: Orkiestra Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272, 03-849 Warszawa – sekretariat (pokój nr 107).
Oferty wysłane pocztą lub kurierem muszą dotrzeć do ZAMAWIAJĄCEGO przed upływem terminu określonego w pkt 1.
Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Opublikował: Administrator
Publikacja dnia: 20.05.2019 17:47
Dokument oglądany razy: 214
Nie podlega Ustawie